Боднарук М. І. Правове регулювання соціального страхування в Україні: монографія / М. І. Боднарук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 472 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правового регулювання соціального страхування в Україні. У роботі здійснена загальнотеоретична характеристика соціального страхування, проаналізовано історичний генезис розвитку соціального страхування, сучасний стан та перспективи його правового регулювання, визначено механізм правового регулювання соціального страхування в Україні, охарактеризовано суб’єктів та правовідносини у даній сфері, розглянуто їх сутність, виділено особливості.
Окрема увага відведена ґрунтовному дослідженню системи гарантій соціального страхування в Україні, а також проблематики відповідальності за порушення прав громадян у сфері соціального страхування. Викладено детальний порівняльно-правовий аналіз норм чинного національного законодавства про соціальне страхування та норм законодавства Європейського Союзу, яке є пріоритетним для України у зв’язку з посиленням інтенсивного процесу євроінтеграції в останні роки.
Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів і докторів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх хто цікавиться проблемами соціального страхування в Україні.