Внутрішні нормативні акти юридичного факультету ЧНУ

  • КОНЦЕПЦІЯ вдосконалення правничої освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії   (переглянути)

  • ПОЛОЖЕННЯ про юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича   (переглянути)

  • ПОЛОЖЕННЯ про кафедру юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича   (переглянути)

  • ПОЛОЖЕННЯ про кадрову комісію Вченої ради юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича   (переглянути)

  • СТАНДАРТ освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича   (переглянути)

 

 

Новий сайт факультету перейти
+