Вітаємо Сабіну Невестюк із захистом кандидатської дисертації!

Сабіна Невестюк, асистент кафедри правосуддя юридичного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2 березня 2017 року під керівництвом доц. Олександра Гетманцева захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм цивільного процесуального регулювання» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

             Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

   Колектив юридичного факультету вітає Сабіну Невестюк із успішним захистом кандидатської дисертації та бажає втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!