Відновлення традиції

З часу відродження юридичного факультету у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича у формі філії юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка започаткувалися та інтенсивно розвивалися й наукові зв’язки обидвох правничих шкіл. На певному етапі в силу різних причин останні помітно скоротилися. Головним чином це сталося внаслідок розпорошеності інтересів  та практичних зв’язків науковців нашої практичної школи – «дитина» дорослішала і все більше «віддалялася» від матері.

Проте в останні роки ці зв’язки знову повертаються та наповнюються новим змістом.

Одним з проявів цього стала участь чималої групи молодих вчених – юристів-фінансистів на чолі з деканом факультету професором Петром Пацурківським у роботі ІІІ Міжнародної конференції «АНТИВЕРS і захист прав платників податків – 2019». З нашого боку у конференції взяли участь також асистенти кафедри публічного права Павло Бартусяк, Марина Федорчук та аспіранти кафедри Катерина Солодан,  Вікторія Рарицька та Ілля Юрійчук.

В центрі обговорення учасників конференції опинилася доповідь «ВЕРS. Сучасний стан впровадження в країнах ЄС» Guglielmo Maisto, професора, партнера ЮФ Maisto e Associati, президента IFA Італія, члена Опікунської ради Міжнародного бюро фіскальної документації (IBFD) в Амстердамі, члена Ради Американської торгової палати в Італії.

Учасники конференції, в тім числі й молоді науковці, одержали можливість безпосередньо поспілкуватися та подискутувати зі справжнім гуру науки податкового права, ознайомитися з різними системами аргументації та публічного відстоювання власних поглядів і переконань, одержали можливість зробити це самим на практиці.

Також великий інтерес в учасників конференції викликала доповідь Данила Олександровича Гетманцева, професора кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президента Асоціації податкових радників, члена  Європейської асоціації податкових професорів (EATLP), експерта Taхlink.

Нам було цікаво і повчально слухати і практичних працівників, як законодавців, так і правокористувачів щодо озвучених ними їх правових позицій і підходів в реалізації стратегії ВЕРS – АНТИВЕРS в Україні.

Найголовнішим підсумком конференції, як мені видається, стала поява у нас багатьох нових несподіваних гіпотез та ідей стосовно феноменів оподаткування та податкового права і прагнень донести їх до наукової спільноти та більш широкого загалу.

 

Павло Бартусяк,
асистент кафедри публічного права
юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича