Відбувся факультетський теорсемінар присвячений спонтанній природі права

Однією з родзинок юридичного факультету впродовж уже тривалого періоду є теоретичні семінари його науково-педагогічних працівників, аспірантів та співробітників. У значній мірі саме завдяки цим семінарам на факультеті впродовж червня 2014 – березня 2016 років 8 його співробітників успішно захистили докторські дисертації.

10 березня 2016 року відбувся черговий такий семінар, на якому зі спільною доповіддю “Спонтанність права: кроки за горизонт” виступили декан факультету, доктор юридичних наук, професор Пацурківський П.С. та завідувач кафедри публічного права доктор юридичних наук, доцент Гаврилюк Р.О. Водночас буденність цієї події увібрала в себе і очевидний відбиток її незвичайності, екстраординарності. У доповіді вищезазначених авторів йшлося передусім про подальше наукове самовизначення факультету як серед правничих шкіл України, так і Європи та світу в цілому, велась мова про обрання парадигми наукового розвитку факультету не лише на середньострокову, але й більш віддалену перспективу.

Доповідачі обґрунтували доцільність та необхідність обрання у якості такої спільної для всіх кафедр парадигми їх наукових пошуків дослідження спонтанної природи права. Ця проблематика належить до числа найпріоритетніших завдань усієї світової теоретичної юриспруденції.

За всю історію факультету його науковці ще не ставили свідомо перед собою таких амбітних цілей. Побажаємо для усього творчого колективу юридичного факультету успішного сходження на цей науковий Еверест.