Відбулося перше пленарне засідання Круглого столу викладачів та студентів факультету з питань професійної підготовки правників

Сьогодні, 3 березня 2017 року на юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича відбулося перше пленарне засідання Круглого столу викладачів та студентів факультету з проблеми: «Що таке якість професійної підготовки правників та які шляхи, форми і методи її забезпечення?» В центрі уваги його учасників опинилася проблема необхідності заміни теоретико-догматичної парадигми професійної підготовки правника практичною парадигмою його підготовки. Із стислою доповіддю з цього питання виступив декан факультету професор П.С.Пацурківський. Він проаналізував найголовніші причини, що зумовлюють вищезазначену зміну парадигм професійної підготовки  правника та окреслив деякі вектори цієї зміни. Дещо детальніше доповідач проаналізував мотивацію викладачів та студентів щодо зміни теоретико-догматичної парадигми професійної підготовки правника практичною парадигмою.

Відразу ж після доповідача продовжилося жваве обговорення проблеми, яке інколи набирало емоційно гострих форм. Різними, а в дечому навіть протилежними, були позиції з даного питання завідувачів кафедр: більше несприйняття, ніж підтримку запропонованих змін висловив завкафедри приватного права д.ю.н., доц. М.І.Боднарук. Протилежною у порівнянні з його позицією була позиція завкафедри публічного права д.ю.н., доц. Р.О.Гаврилюк. Інші завкафедрами – професор С.Г.Меленко (кафедра європейського права та порівняльного правознавства), д.ю.н., доц. О.В.Щербанюк (кафедра правосуддя), д.ю.н., доц. О.К.Черновський (кафедра юридичної психології), переважна більшість викладачів факультету, що взяли участь в обговоренні проблеми, з розумінням та конструктивом віднеслись до необхідності зазначених перемін.

Особливо переконливо за такі переміни прозвучав голос студентів, які взяли активну участь в роботі круглого столу. До речі, студенти факультету давно та послідовно ратують за надання їх професійній підготовці послідовної практичної та прагматичної спрямованості, адже згідно набутого фаху їм доведеться щоденно застосовувати право, захищаючи права та інтереси суб’єктів правовідносин, передусім права людини. Саме такою – практично спрямованою – є підготовка фахівців у найкращих правничих школах Європи та світу.

У роботі круглого столу також взяв участь перший проректор університету професор Р.І.Петришин.