Тренінг з питань методології зовнішньої незалежної оцінки якості юридичної освіти

Доцент кафедри кримінального права та криміналістики Сергій Нежурбіда та асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Дмитро Костя взяли участь у Тренінгу з використання методології зовнішньої незалежної оцінки процесів забезпечення якості юридичної освіти, що відбувався у місті Києві з 27 по 28 травня 2015 року.

Захід був організований Проектом USAID «Справедливе правосуддя» за підтримки Міністерства освіти і науки України. У тренінгу взяли участь представники адміністрації більш як десяти юридичних вузів та факультетів з усієї України. В ролі тренера-фасилітатора виступив Фінлей Янг (Finlay Young), співавтор Методології, британсько-американський правник-дослідник, експерт з питань юридичної освіти Проекту USAID «Справедливе правосуддя».

Метою проведення тренінгу було обговорення питань якості юридичної освіти із представниками профільних навчальних закладів, ознайомлення українських фахівців із розробленою іноземними експертами Методологією зовнішньої незалежної оцінки якості юридичної освіти, а також здобуття навичок для її практичного застосування в процесі майбутнього оцінювання діяльності юридичних вишів в Україні.

В результаті проведеного тренінгу та декількох сесій-практикумів їх учасники оволоділи базовими методами оцінки надання освітніх послуг в галуз юриспруденції, вимірювання їх якості, а також навчилися визначати респондентів для аналітичних опитувань, організовувати дискусії у фокус-групах, опрацьовувати та використовувати дані отриманих досліджень.

По завершенні тренінгу учасники домовились підтримувати зв’язок із експертами Проекту USAID «Справедливе правосуддя» у формі консультацій та обміну досвідом, зокрема, у сфері розробки внутрішніх інструментів оцінювання та налагодження процесу забезпечення якості освіти в їх правничих школах.