Спростування аксіом!!!

Майже за Й.А. Шумпетером відбулося у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича творче руйнування аксіоми про те, що кафедри гуманітарних факультетів неспроможні на рівних конкурувати за показниками власної наукової діяльності з кафедрами природничих і технічних факультетів та інститутів. Кафедра публічного права юридичного факультету (завкафедри  д.ю.н., доц. Руслана Гаврилюк), виборовши четверте місце серед усіх кафедр університету за інтегральними показниками наукової роботи за 2018 р. переконливо спростувала цей стереотип.

Претенденти на зайняття посади ректора університету, ймовірно, скористаються з цього промовистого інноваційного факту при підготовці своїх Виборчих програм.

Професор Петро Пацурківський,
декан юридичного факультету