Рубікон перейдено!

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зроблено ще один принциповий крок по шляху входження його у відкритий світовий науковий простір. Цей крок має характер якісного стрибка для одного з наймолодших та водночас найпотужніших його факультетів – правничого.

Відразу п’ять одноосібних наукових статей викладачів кафедри публічного права опубліковані у виданнях, що індексуються у базі даних Web of Science. Те, що ще вчора науковій спільноті правничого факультету університету і не лише їй здавалося малоймовірним, сьогодні стало доконаним фактом. Цими виданнями є «System of Financial Law: General Part: Conference Proceedings / Petr Mrkývka (ed.). – 1st ed. Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2015. – 432 p.» та «System of Financial Law: System of Tax Law: Conference Proceedings / Michal Radvan (ed.). – 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. – 388 p.», а статті належать Петру Пацурківському «Post-Soviet Conceptions of the System of Financial Law: Philosophic-Methodological Analysis», д.ю.н., професору, декану юридичного факультету; Руслані Гаврилюк «System of Paradigm Constants of Financial Law of State as the Basis of its Philosophic-Methodological Unity», д.ю.н., доценту, завідувачу кафедри публічного права; двом бувшим аспірантам Петра Пацурківського – Дмитру Кості «Institution of Natural Resources Payments in the System of Financial Law of Ukraine», к.ю.н., доценту та Андрію Худику «Constitualization of Public Finances: Ukrainian Model», асистенту кафедри, а також аспірантці Руслани Гаврилюк Вікторії Рарицькій «Tax Sovereignty as a Fundamental Characteristic of Tax Law System».

На цій кафедрі, як і на інших кафедрах факультету, триває цілеспрямована робота по переходу до постійного оприлюднення результатів своїх творчих пошуків у визнаних європейських і світових наукових виданнях.

Ми можемо!!!

Так тримати!