Розпочався цикл лекцій з дисципліни “Психологія юрисдикційних процесів”

Дисципліна «Психологія юрисдикційних процесів» вперше впроваджена в навчальний процес в Україні на базі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2016 році.

Під час вивчення дисципліни студенти матимуть змогу поглибити власні теоретичні знання щодо основних засад змісту юрисдикційного процесу як форми правової процедури, опанувати практику залучення представниками юридичних професій (слідчим, прокурором, адвокатом, суддею) різних форм спеціальних психологічних знань в окремих видах юрисдикційного процесу (кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному). В цілому студенти прослухають 7 лекцій з цікавими презентаційними матеріалами і прикладами з практики та візьмуть участь у 15 семінарських заняттях.

Окрім того, одним із завдань, за результатами вивчення згаданої дисципліни, є здобуття студентами таких окремих елементів практичних компетентностей як:

  • здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення у якості майбутніх суб’єктів юрисдикційного процесу;
  • здатність визначати інтереси і мотивацію поведінки інших осіб – учасників юрисдикційного процесу;
  • вміння примирювати сторони з протилежними інтересами, що є учасниками юрисдикційних процесів.

Загалом, вивчення дисципліни «Психологія юрисдикційних процесів» дозволить студентам-юристам підвищити якість застосування психологічних знань в своїй майбутній роботі та забезпечить їм належний професійний рівень, що сприятиме підвищенню довіри громадськості до представників юридичної професії.

кандидат юридичних наук, доцент
Кощинець Віктор Васильович