Робочий візит до Люблінського католицького університету

20-21 березня 2017 р. робоча група у складі декана юридичного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича д.ю.н., проф. Петра Пацурківського, завідувача кафедри публічного права д.ю.н., доц. Руслани Гаврилюк та доцента цієї ж кафедри Дмитра Кості відвідали з робочим візитом на запрошення декана факультету права, канонічного права та адміністрації Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ цей факультет.

Візит було присвячено остаточному доопрацюванню та погодженню підготовленої в рамках кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю.Федьковича спільної проектної пропозиції «Інноваційні правові моделі фінансування вищої школи в Польщі та Україні» на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018-2019 рр.

Під час візиту було підготовлено проект спільної угоди обидвох вищезазначених правничих шкіл про переведення їх співробітництва на постійну основу та його урізноманітнення. Зокрема, було досягнуто домовленості про проходження у травні 2017 р. трьома доцентами кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю.Федьковича двотижневого стажування на кафедрах переговорів і медіації та адміністративного і господарського права.

Також було досягнуто домовленості про включення уже в біжучому семестрі у співробітництво обидвох правничих шкіл їх кафедр, які забезпечують цикл кримінально-правових навчальних дисциплін, про підготовку ще деяких спільних проектних заявок на грантові проекти ЄС у рамках транскордонного співробітництва.