Результати першого туру on-line запису студентів майбутніх ІІ-ІV курсів денного відділення юридичного факультету на дисципліни їх вільного вибору

On-line запис тривав впродовж травня 2018р.

Всього було запропоновано для обрання вищезазначеними студентами передбаченого для них освітніми програмами бакалаврського рівня підготовки за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» мінімуму 225 навчальних дисциплін.

З них у першому турі студентами було обрано 42 навчальні дисципліни (списки цих студентів під назвою обраних ними дисципліни і викладача оприлюднені).

Ще 90 навчальних дисциплін мало чи дуже мало зацікавили студентів – на них записалось від 1 до 14 студентів включно, а тому згідно правил юридичного факультету вибір на них не відбувся. (Для того, щоб навчальна дисципліна набула статусу обраної, на неї повинні записатися не менше 15 студентів).

93 із усіх 225 запропонованих студентам дисциплін вільного вибору не викликали у них жодного інтересу. Це ті дисципліни, на які не записався жоден студент. Кафедрам необхідно невідкладно проаналізувати цю ситуацію та вжити належних заходів.

Обрані студентами 42 навчальні дисципліни розподілилися між кафедрами факультету наступним чином:

  1. Кафедра публічного права – 15 дисциплін;
  2. Кафедра кримінального права – 12 дисциплін;
  3. Кафедра юридичної психології – 4 дисципліни;
  4. Кафедра приватного права – 3 дисципліни;
  5. Кафедра людських прав – 2 дисципліни;
  6. Кафедра процесуального права – 2 дисципліни;
  7. Кафедра європейського права і порівняльного правознавства – 0 дисциплін.

Ще чотири рази студенти обрали у якості дисципліни їх вільного вибору фахову іноземну мову.

Другий тур Online запису студентів на дисципліни вільного вибору триватиме з 04 по 07 червня до 23:59 за Київським часом 2018р.

Закликаємо студентів факультету активніше користуватися своїм правом.

Деканат юридичного факультету.