Пропонуємо для ознайомлення проект Закону про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії