Підготовка професійних медіаторів кафедрою публічного права юридичного факультету ЧНУ ім. Юрія Федьковича

Навесні відбувся перший в Україні випуск професійних медіаторів (18 осіб), підготовлених кафедрою публічного права юридичного факультету університету. Цей приклад майже миттєво знайшов підтримку багатьох інших інституцій, зацікавлених в утвердженні медіації в Україні. 28 вересня 2018 року розпочав навчання другий набір слухачів черговий навчальний процес у рамках сертифікатної освітньої програми «Професійна медіація». Ця програма акредитована Асоціацією адвокатів України. Слухачами програми стали адвокати, нотаріуси, представники судової гілки влади, викладачі, а також студенти юридичного факультету, що свідчить про прагнення правників оволодіти навичками вирішення спорів за допомогою альтернативних способів.

Перший тренінг на тему «Вступ до медіації. Природа конфлікту» провела тренер, медіатор та голова Буковинського центру медіації, завідувач кафедри публічного права юридичного факультету ЧНУ ім. Юрія Федьковича, д.ю.н. Руслана Гаврилюк.

Протягом першого інтерактивного заняття, яке тривало 9 годин тренер ознайомила слухачів із поняттям та природою конфліктів, правилами безконфліктного спілкування та стилями поведінки у конфлікті. Під час навчальної сесії слухачі розглянули причини виникнення конфліктів, позитивні та негативні функції конфліктів. Детально було обговорено природу конфліктогенів та етапи ескалації конфлікту.

Другий змістовий блок тренінгу стосувався міжнародних та національних стандартів медіації, аналізу світового досвіду застосування медіації як ефективного способу вирішення конфліктів. Особливу увагу було приділено комунікативним навичкам у процесі медіації, зокрема, техніці активного слухання, роботі з емоціями, розрізненні позицій, інтересів та потреб. Також учасники сертифікатної програми мали можливість ознайомитись з особливостями окремих моделей медіації та специфікою практики їх застосування.

Перший робочий тиждень осінньої сертифікатної програми “Професійний медіатор” завершився тренінгом, що був присвячений філософським, світоглядним, етичним, правовим засадам, а також практичним принципам медіації як альтернативного (несудового) способу вирішення людських конфліктів. Тренінг провів викладач програми, доцент кафедри публічного права ЧНУ Дмитро Костя, який повідав слухачам про “ідеологію” медіації та особливості застосування окремих її принципів при вирішенні спорів із носіями публічних повноважень.