НОТАРІУС – НАЙПРЕСТИЖНІША ПРАВНИЧА ПРОФЕСІЯ

Так було завжди і залишилося нині. До прикладу, у Німеччині нотаріусом може бути тільки особа, що демонструє на кваліфікаційному іспиті абсолютно найкращі результати фахової підготовки правника. А уже за нотаріусами ідуть судді, адвокати, прокурори. Україна інтенсивно рухається до саме цієї ієрархії ціннісних статусів правничих професій.

Кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розпочала підготовку магістрів права – нотаріусів з 2018/2019 навчального року. Дуже виразний акцент кафедрою зроблено на досконале оволодіння студентами практичними компетентностями нотаріуса, щоб бути конкурентоздатними на ринку правничих професій як в Україні, так і за кордоном.

Черговим кроком у цьому напрямку стало підписання 1 березня 2019 року Меморандуму про співпрацю між Нотаріальною палатою України та юридичним  факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Метою цього меморандуму є поєднання зусиль працівників Нотаріальної палати України та науково-педагогічного колективу кафедри публічного права для вироблення та успішної реалізації інноваційної освітньо-професійної програми підготовки магістрів права – нотаріусів на юридичному  факультеті  ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

1 березня 2019 року група студентів спеціалізації «Нотаріат» магістратури юридичного факультету університету побувала у Нотаріальній палаті України і ознайомилася з її діяльністю, зустрілася з Президентом Нотаріальної палати України Володимиром Марченком, головою комісії з питань запобігання та протидії злочинності Наталією Козаєвою та членом Ради Нотаріальної палати України Дмитром Кирилюком.

То ж запрошуємо студентів-бакалаврів факультету обирати нотаріат як свою магістерську спеціалізацію!

Ігор Ковбас, керівник магістерської спеціалізації
«Нотаріат» кафедри публічного права

Лідія Нестеренко, асистент кафедри публічного права