Публікації

Монографії:

2014

67Боднарук М. І. Правове регулювання соціального страхування в Україні: монографія / М. І. Боднарук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 472 с. 48Гаврилюк Р. А. Антропосоциокультурный код налогового права: монография. Книга 1. Истоки налогового права / Руслана Гаврилюк. – Черновцы : Черновицкий нац. ун-т, 2014. – 452 с.
49Гаврилюк Р. А. Антропосоциокультурный код налогового права : монография. Книга 2. Константы налогового права / Руслана Гаврилюк. – Черновцы : Черновицкий нац. ун-т, 2014. – 804 с. 50Гаврилюк Р. О. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід : монографія / Руслана Гаврилюк. – Чернівці : Чернівецький нац ун-т, 2014. – 636 с.
73Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз: монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. — 192 с. 71Турман Н.О. Відмова державного обвинувача від обвинувачення в суді першої інстанції : монографія / Турман Н.О. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 162 с.
72Черновський О.К. Теоретичні засади та прикладні аспекти сучасної судової психології: монографія / О.К. Черновський. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 352 с.

2013

60Гайка О. Рішення про місцевий бюджет: фінансово-правовий аспект. Монографія. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – 220 с. 58Георгіца А. З., Волощук О. Т. Концепція розподілу влад: становлення, розвиток, застосування: [монографія]. – Чернівці: Технодрук, 2013. – 312 с.
59Заморська Л. І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні: монографія / Л. І. Заморська. – Одеса, 2013. – 304 с. 56Меленко С. Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія / С. Г. Меленко. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 432 с.
31Нежурбіда, Сергій. Етіологія злочину : Теорії, аналіз, результат : монографія / Сергій Нежурбіда. – Чернівці : Друк Арт, 2013. – 432 с. 57Чепель О. Д. Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз). Монографія. – Чернівці: Технодрук, 2013. – 220 с.
69Щербанюк О.В. Народний суверенітет у теорії політико-правових вчень: історична школа: монографія. Книга І / О.В. Щербанюк, — К.: Логос, 2013,— 182 с. 70Щербанюк О.В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної держави: монографія. Книга II / О.В. Щербанюк. Монографія. – К.: Логос, 2013. – 306 с.

2012

66Гайка О. Рішення про місцевий бюджет: фінансово-правовий аспект. Монографія. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – 220 с. 46Георгіца А. З., Волощук О. Т. Концепція розподілу влад: становлення, розвиток, застосування: [монографія]. – Чернівці: Технодрук, 2013. – 312 с.
47Заморська Л. І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні: монографія / Л. І. Заморська. – Одеса, 2013. – 304 с.

2011

55Волощук О. Т. Інститут Президента в системі органів державної влади: історико-теоретичний аспект: Монографія / Волощук О.Т. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 112 с.

2010

64Козуб І. Г. Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю: монографія / І. Г.Козуб. – Чернівці: Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. – 152 с. 25Марчак В. Я. Обмежена осудність: психолого-правовий зміст : монографія / В.Я. Марчак. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. — 400 с.
65Підлубна Т. М. Право на захист цивільних прав та інтересів: монографія / Т. М. Підлубна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. – 192 с. 24Психологія судового розгляду кримінальних справ: монографія / М. В. Костицький, В. Я. Марчак, О. К. Черновський, А. В. Федіна. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. — 400 с.
54Чебан В. Проблема статусу та професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження). Монографія. – Чернівці: Рута, 2010. – 256 с.

2009

52Волощук О. Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика. Монографія. – Чернівці, Технодрук, 2009. – 260 с. 53Руденко О. В. Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС: монографія. – Чернівці: Рута, 2009. – 248 с.
44Якимчук Н. Я. Розпорядники бюджетних коштів: система та правовий статус: Монографія. – Чернівці: Видавництво ЧНУ, 2009. – 647 с.

2008

42Бабін І. І. Юридична конструкція податку : Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 272 с. 63Бутирський А. А. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника як шлях подолання банкрутства: Монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 180 с.
51Задорожна С. М. Автономія волі у міжнародному приватному праві. Монографія. – Чернівці, Технодрук, 2008. – 216 с.

2007

41Ней Н. С. Місце теорії управління в правознавстві: Монографія. – Чернівці: Рута, 2007. – 244 с.

2005

23Марчак В. Я. Використання спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві. – Чернівці: Рута, 2005. – 152 с.

2004

39Хохуляк В. В. Правовое регулирование земельного налога в Украине. – Черновцы: Рута, 2004. – 280 с.

 

2002

68Боднарук М. І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. – Чернівці: Рута, 2002. – 247 с. 34Гаврилюк Р. О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. – Чернівці: Рута, 2002. – 392 с.
62Никифорак В. М. Договір страхування відповідальності. – Чернівці: Рута, 2002. – 248 с. 20Якимчук М. К. Організаційно-правові проблеми вдосконалення управління в органах прокуратури України. – Чернівці: Рута, 2002. – 128 с.

 

2001

61Пацурківський Ю. П. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. – Чернівці: Рута, 2001. – 248 с. 38Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. – Чернівці: Рута, 2001 – 316 с.

 

2000

37Щербанюк О. В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин. – Чернівці: Рута, 2000. – 280 с.

 

1998

35Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці, ЧДУ, 1998. – 276 с.

 

Навчально-методичні видання:

2013

32Бабін І. І. Податкове право : навч. посібник. Вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 496 с. 28Жаровська Г. П., Ющик О. І. Кримінальне право України (Загальна частина): навч. посіб / Галина Жаровська, Олена Ющик. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.- 304 с.
27Марчак В. Я. Обмежена осудність: навч. посіб. / В.Я. Марчак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – 460 с. 30Судова психологія: навч. посіб. / М.В. Костицький, В.Я. Марчак, О.К. Черновський, А.В. Федіна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 496 с.
29Шевчук А. В., Дякур М. Д. Кримінальне право України (Особлива частина): навч. посіб / Андрій Шевчук, Марія Дякур. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.- 472 с.

2011

16Гусар Л. В. Кримінальна віктимологія: Програма курсу / укл. Л.В. Гусар. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 44 с. 15Кримінальне право України (Особлива частина): Навчально-методичний посібник / укл. А.В. Шевчук, М.Д. Дякур, Л.В. Гусар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.
17Кримінологія: Програма курсу (за вимогами кредитно-модульної системи) / укл. Л.В. Гусар, М.Д. Дякур – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.- 48 с. 45Федорук Н. С. Адміністративне право України (загальна частина) : навч. посібник / Н.С. Федорук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 296 с.

2010

33Бабін І. І. Бюджетне право України : навч. посібник / І.І. Бабін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 296 с.. 1Шевчук А. В, Дякур М. Д. Кримінальне право України (Особлива частина). Навчальний посібник. – Чернівці: ТОВ “Друк Арт”, 2010. – 304 с.

2009

43Бабін І. І. Презумпції та фікції в податковому праві. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 320 с.

2008

12Гріндей Л. М., Юрчишин В. М. Кримінальна психологія: Програма курсу. – Чернівці: Рута, 2008. – 28 с. 13Юрчишин В. М., Гріндей Л. М. Методика розслідування злочинів проти особи: Програма спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2008. – 32 с.
11Юрчишин В. М. Проблеми протидії корупції в Україні: Програма спецкурсу. Чернівці: Рута, 2008.- 38 с.

2007

6Жаровська Г. П. Кримінальне право України (Загальна частина): Програма курсу (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2007. – 32 с. 10Павчук І. С, Нежурбіда С. І. Адвокатура України. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 43 с.

2006

 8Гриндей Л. М., Жаровська Г. П. Психологія (загальна та юридична). Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 32 с. 2Нежурбіда С. І., Павчук І. С. Кримінально-виконавче право. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 116 с.

2005

4Ніндипова В. І. Оперативно-розшукова діяльність. Програма спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2005. – 32 с. 5Ющик О. І. Призначення покарання. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 46 с.

2004

3Нежурбіда С. І., Шевчук А. В., Жаровська Г. П., Ющик О. І., Ніндипова Т. А. Кримінологія. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с. 14Нежурбіда С. І. Злочини проти основ національної безпеки України. Програма спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2004. – 39 с.
40Перепелюк В. Г. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 350 с. 7Шевчук А. В. Теорія кваліфікації злочинів. Методичні рекомендації та програма спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2004. – 36 с.
8Якимчук М. К. Становлення та основні етапи розвитку прокуратури в Україні. Конспект лекції – Чернівці: Рута, 2004. – 40 с.

2000

 36Пацурківський П. С. Сучасні проблеми правопізнання. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 340 с.

 

Інші публікації:

2012

 26Марчак В. Я., Черновський O. K., Федіна A. B. Організація психологічного обстеження кандидатів на посаду суді : метод, реком. / В.Я. Марчак, O.K. Черновський, A.B. Федіна. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 32 с.

 

Новий сайт факультету перейти
+