Наталія Кирилюк та Ірина Пужняк відвідали конференцію «Академічна доброчесність: практичний вимір»

11-12 квітня 2019 року у Києво-Могилянській академії відбулась конференція «Академічна доброчесність: практичний вимір», учасниками якої були кандидат юридичних наук, асистент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства – Кирилюк Наталія Василівна та студентка 3-го курсу, студентський координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні «SAIUP» – Пужняк Ірина Василівна.

Метою конференції було узагальнити успішні практики української освітньої спільноти у питаннях академічної доброчесності та якості освіти, та проаналізувати, які стратегічні та практичні зміни варто здійснити для побудови якісно нової системи освіти України.

На даний захід були запрошені різні спікери, які від час панельних дискусій та роботи в окремих секціях предметно та детально обговорювали напрацьовані матеріали та їх імплементацію у сферах середньої та вищої освіти, а також спілкувалися з українськими та іноземними колегами для продуктивного обміну досвідом.

Цікавими та пізнавальними видалися секції, які відвідала Кирилюк Наталія Василівна: «Виховання академічної культури через нові формати викладання і оцінювання студентів» та «Використання антиплагіатних систем: секрети успіху».

Досить жваво велась дискусія щодо впровадження студентоцентрованих практик навчання, як-от: залучення студентів до оцінювання окремих завдань, обговорення призначення і ролі завдань, наскрізне оцінювання курсу, рефлексія досягнень, варіативних і унікальних форматів лекційних, семінарських занять та самостійної роботи.

Спікером у секції «Кодекси доброчесності для університетів: досвід студентів» була Ірина Пужняк, яка розповіла про Морально-етичний мінімум професорсько-викладацького складу, студентів, співробітників та адміністрації юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та морально-етичну комісію. Надзвичайно приємно було те, що презентація Ірини Пужняк зацікавила учасників конференції, адже створення та реалізація Морально-етичного мінімуму, робота комісії є актуальною темою в сучасний період розвитку освіти.

Наталія Василівна Кирилюк,
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства

Ірина Василівна Пужняк,
студентський координатор проекту
Сприяння академічної доброчесності в Україні