На юридичному факультеті розпочали роботу магістерські теорсемінари

4 березня 2016 року на усіх кафедрах юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розпочався черговий цикл роботи теоретичних семінарів для студентів магістратури. Поряд із студентами в семінарах взяли участь викладачі кафедр факультету, зокрема, ті, які здійснюють керівництво підготовкою магістерських робіт. На першому семінарі студенти-магістранти представили окремі розділи своїх майбутніх кваліфікаційних робіт, здійснили короткий аналіз розвитку доктринальних та нормативних підходів до проблем, які складають предмет їх дослідження.

Метою магістерських теоретичних семінарів є, насамперед, налагодження максимально плідної співпраці між магістрантами та викладачами, презентація студентами своїх доробків та ідей, обмін думками в ході жвавих та конструктивних дискусій, надання науковими керівниками рекомендацій і порад своїм студентам. Такого роду періодичні апробаційні наукові заходи дозволяють забезпечити належний рівень виконання кваліфікаційних досліджень та виступають своєрідною “репетицією” до “справжнього” захисту магістерських робіт в державних екзаменаційних комісіях.

Магістерські теорсемінари на юридичному факультету відбуватимуться щоп’ятниці.