Магістерські освітньо-професійні програми юридичного факультету на 2018-2019рр.

 

Магістерська освітньо-професійна програма 081 ПРАВО
Спеціалізації:

АдвокатураМайбутній Магістр!

Магістерська програма «Адвокатура» спрямована на підготовку висококваліфікованих і високоефективних юристів, здатних до ефективної адвокатської діяльності та іншої роботи у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб, а також державних органів та органів місцевого самоврядування. Навчання за даним напрямком – це унікальна можливість у короткі терміни освоїти необхідні компетенції для роботи в правозахисній сфері, у тому числі в адвокатурі.
Програма поєднує традиційні методи навчання за основними напрямками діяльності адвокатів з відпрацюванням професійних навичок правозахисників, що дозволить студентам після завершення навчання приступити до практичної роботи як в якості помічників адвокатів, так і в якості юрисконсультів юридичних осіб, а також органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Особливості програми:
-програма поєднує теоретичну підготовку з практичною діяльністю. У процесі навчання використовуються як традиційні методи навчання, так і інноваційні підходи до підготовки кадрів, з урахуванням досвіду зарубіжних країн;
-більшість викладачів, що залучаються до реалізації магістерської програми, являються або були у минулому практикуючими адвокатами або працівниками судової системи;
-практична спрямованість підготовки завдяки наявності у програмі спеціалізованих дисциплін за основними напрямками адвокатської практики;
-широкий перелік курсів за вибором, який дозволяє студентам сформувати індивідуальний навчальний план, який би оптимально відповідав їхнім професійним, практичним та науковим інтересам;
-використання інтерактивних методів навчання: відтворення судового процесу, підготовки матеріалів справи, відпрацювання різних видів документів, дискусій, прецедентного аналізу, групових завдань;
-залучення фахівців-практиків, представників адвокатської спільноти для проведення тренінгів, семінарів, круглих столів та майстер- класів.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми “АДВОКАТУРА” д.ю.н., доц.
Щербанюк Оксана Вододимирівна

Магістерська освітньо-професійна програма «Адвокатура»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Доступ до адвокатури (Щербанюк О.В.)
Адвокатська етика та історія адвокатури (Остафійчук Л.А.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Європейські стандарти адвокатури (Цибуляк-Кустевич А.С.)
Юридичний супровід господарської діяльності (Бутирська І.А.)
Методика і тактика захисту особи в кримінальному процесі (Турман Н.О.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Адвокатура»
>>показати

Захист людських прав

Які основні переваги магістерської програми «Захист людських прав»?
Міркувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, критично мислити, брати участь у дискусіях, дебатах, аргументувати думки, визначати та обирати з-поміж альтернативних рішень і підходів в процесі застосування практики міжнародних і європейських стандартів захисту людських прав в України, – і це лише короткий перелік переваг Магістерської програми «Захист людських прав», що роблять Вас конкурентоздатними випускниками.
Що спонукало розробити магістерську програму «Захист людських прав»?
Практика застосування Європейської конвенції з прав людини і, відповідно, звернення до Європейського суду з прав людини викликають, нажаль, найбільшу складність для практикуючих юристів.
Чому обираю магістерську програму «Захист людських прав»?
По-перше, змістовне наповнення навчальних дисциплін. Тільки основні права, і насамперед рішення Європейського суду з прав людини!
По-друге, до програми будуть залучені практикуючі юристи, експерти, представники правозахисних громадських організацій.
По-третє, студенти матимуть змогу стажуватися в юридичній клініці, беручи участь у майстер-класах, тренінгах, круглих столах, представництві інтересів у суді.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми “Захист людських прав” д.ю.н., доц.
Гураленко Наталія Анатоліївна

Магістерська освітньо-професійна програма «Захист людських прав»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Національний захист людських прав (Максимюк О.Д.)
Захист права на справедливий суд (Гураленко Н.А.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Захист права на свободу та особисту недоторканість (Місевич С.В.)
Захист права на повагу до приватного і сімейного життя (Місевич С.В.)
Захист людських прав в Європейському суді з прав людини (Савчук С.В.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Захист людських прав»
>>показати

Професійний медіаторМайбутній Магістр!

Медіація зарекомендувала себе у розвинутих країнах світу одним з найефективніших правових інструментів врегулювання життєвих конфліктів і замирення соціального середовища. З 2017 року значна частина прогресивних світових практик медіації стала обов’язковою і для відповідних вітчизняних суб’єктів. Однак де-факто медіація як універсальний інструмент розв’язання найрізноманітніших суперечок у трудових колективах, бізнес-середовищі, місцевих громадах, сім’ї, особистому житті кожного з людей впевнено торує собі дорогу в Україні уже не один десяток років.
Професійний медіатор – це принципово нова магістерська освітньо-професійна програма у межах спеціальності 081 «Право», яку вперше в Україні пропонує Тобі кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
Здобуття фахової підготовки за цією освітньо-професійною програмою надасть Тобі право, як і випускнику будь-якої іншої програми із спеціальності 081 «Право», працевлаштуватися за традиційними юридичними професіями судді, адвоката, нотаріуса, прокурора, юридичного радника тощо, без жодних обмежень. Але саме тут Ти матимеш суттєву професійну перевагу перед випускниками інших магістерських програм завдяки набутим під час навчання за програмою «Професійний медіатор» спеціальним знанням, вмінням та навичками медіації.
Твоєю повною перевагою перед випускниками усіх інших магістерських програм спеціальності 081 «Право» стане можливість працевлаштуватися за новою для України професією професійного медіатора, затвердженою з жовтня 2017 р. (див: код 2442.2 Національного класифікатора професій). Поряд з одержанням диплома «Магістр права» Ти отримаєш також сертифікат «Професійного медіатора» і будеш занесений у Єдиний реєстр медіаторів України. Останнє означатиме надання Тобі безстрокової ліцензії держави на здійснення медіації.
Ще однією важливою Твоєю перевагою стане та обставина, що фактичний доступ до традиційних юридичних професій вкрай ускладнений обмеженою пропозицією відповідних посад і фактичними довжелезними когортами бажаючих їх зайняти, тоді як медіація в силу її принципової новизни для України відразу ж відкриває перед тобою можливості швидкого кар’єрного зростання.
Обирай програму “Професійний медіатор” і ти сам станеш ковалем свого щастя, володарем своєї професійної долі.
Чекаємо на сміливих, впевнених в собі новаторів!

Керівник магістерської освітньо-професійної програми “Професійний медіатор” к.ю.н., доц.
Костя Дмитро Вікторович

Магістерська освітньо-професійна програма «Професійний медіатор»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Правова природа медіації (Гаврилюк Р.О.)
Медіаційні принципи і процедури (Костя Д.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Медіаційна етика і психологія (Меленко О.В.)
Стратегія і тактика медіаційних переговорів (Боднар С.Б.)
Міжнародні стандарти медіації (Вакарюк Л.В.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Професійний медіатор»
>>показати

Захист приватних правРозв’язування багатьох проблем сьогодення передбачає урахування економічних, політичних, соціальних факторів. У зв’язку із цим питання ефективного захисту приватних прав, як і повноцінна їх реалізація, потребують додаткового вивчення та вирішення.
Незважаючи на нормативне закріплення та стале використання на практиці юрисдикційних способів захисту всього спектра приватних прав у сфері трудових, цивільних, житлових, сімейних, господарських відносин, все ж маємо констатувати недосконалість деяких із них, а також подекуди «декларативний» характер у виконанні головного завдання держави, в особі її органів і посадових осіб – захисту прав та інтересів приватних осіб у публічно-правовій сфері.
Мета програми – допомогти магістрантам оволодіти знаннями (поглибити їх) у цивільно-правовій, трудовій, сімейній, житловій, господарській сферах, виробити й удосконалити необхідні професійні вміння та навички, важливі для захисту приватних прав та інтересів. Метою запровадження програми є також підготовка висококваліфікованих кадрів і забезпечення на цій основі права кожного на справедливий захист приватних прав та інтересів.
Програма «Захист приватних прав», в загальному, охоплює перелік тем відповідних обов’язкових та вибіркових спецкурсів, які спрямовані на всі виміри навчального процесу: знання, навички та вміння. Це робить програму цілісною, цікавою, практично орієнтованою, коли магістранти розуміють зв’язок поданого навчального матеріалу із практичною діяльністю.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми “Захист приватних прав” д.ю.н., доц.
Гетьманцева Ніна Дмитрівна

Магістерська освітньо-професійна програма «Захист приватних прав»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Європейські стандарти приватного права (Боднарук М.І., Козуб І.Г.)
Захист прав пенсіонерів (Орловський О.Я.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Захист трудових прав (Гетьманцева Н.Д.)
Захист прав учасників договірних відносин (Процьків Н.М.)
Захист прав акціонерів (Волощенко Т.М.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Захист приватних прав»
>>показати

НотаріатМайбутній Магістр!

Професія нотаріуса належить до числа чотирьох основних найбільш затребуваних правничих професій та є серед них однією з найдревніших. Вона з’явилась ще у ІІІ ст. до н.е. у Давньому Римі, а нині представлена у кожному цивілізованому суспільстві світу, в тім числі й в Україні. На нотаріусів як посадових осіб та систему нотаріальних органів в цілому повсюдно покладено обов’язок посвідчувати права, факти, що мають юридичне значення та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законодавством країни, з метою надання їм юридичної вірогідності. Нотаріус – одна з ключових фігур у захисті людських прав.
Саме тому кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонує Тобі у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «Нотаріат».
Здобуття фахової підготовки за цією магістерською освітньо-професійною програмою надасть Тобі право працевлаштовуватися за будь-якою з традиційних правничих професій – судді, адвоката, прокурора, юрисконсульта тощо. Проте тільки працевлаштування за професією нотаріуса дозволить Тобі відчути та одержати найвагоміші переваги правника-професіонала найвищого ґатунку.
Ти матимеш гідну офіційну заробітну плату, яка залежатиме головним чином від Твоїх ділових і людських якостей!
Твої клієнти не виходитимуть від Тебе з програними справами, як від суддів чи адвокатів, не виноситимуть образ за їх обвинувачення, як це має місце у прокурорів.
Якщо адвокат вишуковує своїх клієнтів сам, то до Тебе Твої клієнти приходитимуть самі.
Якщо судді та прокурори згідно чинного законодавства з часом можуть бути переведені в інші місця своєї праці, то за законодавством держави переведення нотаріусів з одного місця роботи на інше не передбачено.
Саме тому у більшості цивілізованих країн світу професія нотаріуса перебуває на вершині усієї ієрархії правничих професій. Ще від Давнього Риму до наших днів побутує прислів’я, що нотаріуси не перші серед ключових правничих професій, але й не другі.
То ж запрошуємо бажаючих стати у майбутньому нотаріусом на магістерську освітньо-професійну програму «Нотаріат».

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Нотаріат» д.ю.н., доц. кафедри публічного права
Подорожна Тетяна Станіславіва

Магістерська освітньо-професійна програма «Нотаріат»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Міжнародні стандарти нотаріату (Гаврилюк Р.О.)
Правила вчинення нотаріальних дій (Савчук В.Г.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Нотаріус як державний реєстратор прав: практикум (Нестеренко Л.Б.)
Посвідчення правочинів та фактів (Романюк І.І.)
Допуск до професії нотаріуса: практикум (Подорожна Т.С.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Нотаріат»
>>показати

ПрокуратураМайбутній магістр!

Якщо ти вирішив пов’язати своє життя з професією прокурора, що належить до числа чотирьох основних правничих професій, то ти маєш усвідомлювати, що прокурор як учасник відправлення правосуддя відіграє важливу роль у забезпеченні верховенства права та захисту прав людини, громадянина, держави. Створення законодавчих засад організації та діяльності органів прокуратури відповідно до Європейських стандартів та сучасного етапу розвитку суспільства, а також побудова нової моделі прокуратури вимагають поглиблених професійних знань і навичок, високого рівня ділових та моральних якостей.
Саме тому кафедра кримінального права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонує Тобі у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «Прокуратура».
Магістерська програма за спеціальністю 081 «Прокуратура» логічно продовжує професійну підготовку юристів на якісно новому рівні, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти, застосовуючи положення чинного законодавства України.
Програма передбачає підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу, професійні навички застосування положень кримінального та кримінального процесуального права, необхідні для доступу до професії ПРОКУРОР.
Магістерська програма «Прокуратура» розрахована на підготовку майбутніх прокурорів до ефективного та відповідального виконання обов’язків своєї професії.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Прокуратура» к.ю.н., доцент
Жаровська Галина Петрівна

h.zharovska@chnu.edu.ua
criminallawdep@chnu.edu.ua
Тел; +380 (50) 338 2002
+380 (372) 58 48 37

Магістерська освітньо-професійна програма «Прокуратура»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Основи прокурорської діяльності (Василова-Карвацька О.В., Гусар Л.В)
Правові засоби протидії корупції (Боднарук О.М., Дякур М.Д.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Процесуальне керівництво прокурора (Шевчук А.В., Василова- Карвацька О.В.)
Прокурорський нагляд за виконанням судових рішень (Данилюк М.І, Ющик О.І)
Підтримання публічного обвинувачення в суді (Гусар Л.В.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Прокуратура»
>>показати

Податковий адвокат
Майбутній Магістр!

Відомий президент США Бенджамін Франклін в свій час зазначив: в світі є дві речі, яких не може уникнути людина – це смерть і сплата податків. Але необхідно звернути увагу й на інший аспект податків – головне в податках – це не переплатити. Знання принципів податкового права та власне податкового законодавства дозволяє будувати приватноправові відносини таким чином, щоб максимально використати передбачені законодавством можливості по зменшенню податкового зобов’язання та його оптимізації.
Податковий адвокат є найбільш високооплачуваним та затребуваним напрямком в діяльності практикуючого юриста. Податкові спори займають перше місце, серед спорів, що розглядаються адміністративними судами, працюючи в органах прокуратури, Ви зіштовхнетесь з проблемою кваліфікації податкових злочинів, їх відмежуванням від податкових та адміністративних правопорушень. Працюючи адвокатом, нотаріусом, юристом на підприємстві Ви також будете мати справу з податковим правом. Чимало з Вас по закінченню навчання захоче розпочати власну справу і в цьому разі без знання податкового законодавства також не обійтись.
Саме тому кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича пропонує Вам у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму “Податковий адвокат”.
Навчання забезпечуватимуть не тільки викладачі кафедри, але і практикуючі юристи в податковій сфері (працівники ДФС, судді, адвокати). Це дозволить не тільки здобути практичний досвід, але і налагодити зв’язок з потенційними роботодавцями.
Можливості реалізації набутих знань у Вашій майбутній професії доволі широкі – адже де б Ви не працювали (власний бізнес, юрист на підприємстві, органи ДФС, нотаріус, адвокат, суддя) Ви завжди матимете справу з податками.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми “Податковий юрист” к.ю.н., доц. кафедри публічного права
Бабін Ігор Іванович

Магістерська освітньо-професійна програма «Податковий адвокат»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Адміністрування податків та зборів (Гаврилюк Р.О.)
Правові засади податкової оптимізації (Бабін І.І.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Правові засади податкового контролю (Вакарюк Л.В.)
Захист прав платників податків (практикум) (Маркідонов О.В.)
Податкові спори (практикум) (Анісімов О.В.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Податковий адвокат»
>>показати

Адміністративна юстиціяМайбутній Магістр!

Однією з основних ознак правової держави є право на доступ до правосуддя та справедливий судовий розгляд. Згідно з Конституцією України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством.
Саме тому детальне вивчення особливостей адміністративної юстиції та належна підготовка висококваліфікованих спеціалістів в даній сфері є запорукою ефективної реалізації прав громадян по відношенню до суб’єктів публічної влади шляхом оскарження їх неправомірних рішень, дій чи бездіяльності.
В Україні створена та функціонує розгалужена система адміністративних судів, які покликані вирішувати публічно-правові спори в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. Разом з тим, поки що бракує фахівців з глибоким розумінням особливостей функціонування системи адміністративної юстиції.
Кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонує Тобі у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «Адміністративна юстиція».Адміністративна юстиція – це встановлений законом порядок розгляду й вирішення в судовій процесуальній формі справ, що виникають у сфері публічного управління між приватними суб’єктами з одного боку та органами публічної влади й місцевого самоврядування з іншого.
Можливості реалізації набутих знань в Твоїй майбутній професії доволі широкі – починаючи від правових консультацій у сфері судового захисту публічних прав і свобод, закінчуючи професійною діяльністю у суді: практична (помічник судді, секретар судового засідання, суддя) та наукова (аналітична робота, проведення узагальнень судової практики тощо).
Крім того вивчення даної навчальної програми сформує у Тебе розуміння публічно-правового конфлікту, що дасть можливість швидко та ефективно вирішувати найскладніші правові спори в публічній сфері.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Адміністративна юстиція» д.ю.н., доц. кафедри публічного права
Вдовічен Віталій Анатолійович

Магістерська освітньо-професійна програма «Адміністративна юстиція»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Міжнародні стандарти адміністративної юстиції (Гаврилюк Р.О.)
Адміністративна юрисдикція (Щербанюк О.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Адміністративні спори (Вдовічен В.А.)
Методика і практика складання процесуальних документів в адміністративних справах (Цибуляк-Кустевич А.С.)
Адміністративні процедури (Ковбас І.В.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Адміністративна юстиція»
>>показати

Право інтелектуальної власностіОволодіння магістрами новітніми досягненнями науки цивільного права у сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності належить до основних завдань сучасного права. Культура, науково-технічний рівень виробництва, ефективність економіки, соціально-економічний прогрес і добробут суспільства в цілому значною мірою залежать від рівня та ефективності творчої діяльності в цьому суспільстві. Рівень інтелектуальної діяльності визначається рівнем усвідомлення значення цієї діяльності для розвитку суспільства, створенням сприятливих умов для цього виду творчості та іншими чинниками, які певною мірою їй сприяють.
Світовий досвід свідчить: прогресу досягають там, де цінують інтелектуальну діяльність і вміло використовують її здобутки.
Вивчення курсів і спецкурсів магістерської програми передбачає вироблення в студентів навичок та умінь тлумачити й застосовувати закони, інші нормативні правові акти, що містять норми цивільного права, які регулюють відносини з приводу створення, а також володіння, користування, та розпорядження інтелектуальною власністю; приймати правові рішення і робити інші юридичні дії в точній відповідності із законом; володіти термінологією й основними поняттями, використовуваними в законодавстві, що регулює відносини інтелектуальної власності; методами збору нормативної і фактичної інформації, що має значення для реалізації правових норм у відповідних сферах професійної діяльності, а також методами аналізу судової практики, навичками здійснення професійної діяльності.
Опанування магістрами зазначеними блоками знань дозволить їм із сучасних наукових позицій з’ясувати суть інтелектуальної власності як системного явища, прискорить і завершить формування в них наукового правничого світогляду в цілому.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Право інтелектуальної власності» д.ю.н., доц. кафедри приватного права
Боднарук Микола Іванович

Магістерська освітньо-професійна програма «Право інтелектуальної власності»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Європейські стандарти приватного права (Боднарук М.І.,Козуб І.Г.)
Авторське право і суміжні права (Волощенко Т.М.,Пацурківський Ю.П.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Договори в сфері інтелектуальної власності (Пацурківський Ю.П.)
Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (Волощенко Т.М.,Бурка А.В.)
Правовий режим використанні Інтернету (Никифорак В.М., Галкевич С.В.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Право інтелектуальної власності»
>>показати

Право публічного врядуванняМайбутній Магістр!

В Україні триває адміністративна реформа органів публічної адміністрації, яка виявила гостру потребу у юристах нового покоління для ефективного правового супроводу, реалізації прав і свобод людини у відносинах із владними суб’єктами.
Кафедра публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонує Тобі у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «ПРАВО ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ».
Місія магістерської програми – професійна підготовка висококваліфікованих юристів нового покоління для органів державної влади та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державно-правову політику, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів публічного врядування.
Можливості реалізації набутих знань у Твоїй майбутній професії доволі широкі – від правових консультацій суб’єктів відносин «людина-влада», до професійної діяльності на посадах державної служби в центральних і місцевих органах виконавчої влади; на посадах в органах місцевого самоврядування; в структурах інституцій громадянського суспільства; на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «ПРАВО ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ» к.ю.н., доц. кафедри публічного права
Ковбас Ігор Васильович

Магістерська освітньо-професійна програма «Право публічного врядування»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Судовий та позасудовий захист прав людини (Ковбас І.І.)
Публічна служба (Вакарюк Л.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Адміністративні процедури (Ковбас І.В.)
Правове регулювання публічних закупівель (Боднар С.Б.)
Адміністративні спори (Вдовічен В.А.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Право публічного врядування»
>>показати

Суд і судочинство
Майбутній Магістр!

Свого часу Вільгельм Гумбольд казав, що задля того, щоб стати собою, треба відшукати власний шлях та посісти своє місце у житті. Це Божий Дар, коли ти знаєш, заради чого живеш, коли твоя професія є твоїм покликанням, твоїм натхненням, незважаючи на всі примхи долі, перешкоди й негаразди. До своєї професії можна йти довго і звивистим шляхом. Посаду судді можна назвати вінцем юридичної кар’єри багатьох юристів. Робота судді надзвичайно складна, багатогранна і відповідальна. Високий рівень судової діяльності, винесення компетентного і справедливого рішення судом є однією з найважливіших гарантій надійного забезпечення прав і законних інтересів громадян. Саме тому наша програма допоможе вам з обранням вашого професійного шляху. Програма «Суд і судочинство» забезпечує отримання та поглиблення студентами науково-практичних знань щодо діяльності суду та судових органів, навчання практичним навичкам застосування законодавства у зазначеній сфері, контролю за його дотриманням та ознайомлення з організацією діяльності судових органів.
Метою програми є підготовка фахівців-практиків у сфері здійснення судочинства з необхідними знаннями та ціннісними стандартами, якими повинен володіти висококваліфікований суддя з урахуванням етичних і моральних засад у навчальному та дослідницькому процесі.
Саме тому кафедра юридичної психології юридичного факультету Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича пропонує Вам у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «Суд і судочинство».
За результатами навчання майбутні правники отримають такі знання зі сфери судочинства, як знання структури та стандартів правничої професії; знання міжнародних стандартів здійснення судочинства, поглиблення знань, засад, принципів і змісту правових інститутів щодо особливостей здійснення правосуддя в Україні.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Суд і судочинство» д.ю.н., доц.
Черновський Олексій Костянтинович

Магістерська освітньо-професійна програма «Суд і судочинство»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Правові позиції Конституційного та Верховного судів (Марчак В.Я.)
Аргументація судового рішення (Меленко О.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Європейські стандарти судочинства (Черновський О.К.)
Вирішення спорів у ЄСПЛ (практикум) (Федіна А.В.)
Судова психологія (Гриндей Л.М.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Суд і судочинство»
>>показати

Бізнес-право
Майбутній Магістр!

Магістерська програма «Бізнес-право» присвячена детальному вивченню особливостей ведення бізнесу та можливостям використання інструментів захисту прав і свобод людини для забезпечення інтересів бізнесу та захисту права власності.
Кафедри публічного та приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича пропонують Тобі у 2018 році нову магістерську освітньо-професійну програму «Бізнес-право», яка надасть змогу слухачам набути знань та навиків з організації власної справи, підготовки засновницьких документів, державної реєстрації суб’єктів підприємництва, питань оптимізації податків та зборів, урегулювання конфліктів, що виникають у бізнес-середовищі тощо.
У рамках магістерської програми «Бізнес-право» інноваційно поєднано сфери права, бізнесу і прав людини. Такий підхід сприятиме належній підготовці висококваліфікованих спеціалістів в даній сфері, що є запорукою ефективної реалізації права на підприємницьку діяльність.
Можливості реалізації набутих знань та навичок, які пропонує магістерська програма «Бізнес-право» в Твоїй майбутній професії доволі змістовні – починаючи від правових консультацій з питань реєстрації бізнесу, судового захисту порушених прав при проведені бізнесу, закінчуючи професійною діяльністю у суді.
Вивчення магістерської програми «Бізнес-право» надасть Тобі можливість швидко та ефективно вирішувати найскладніші правові спори в бізнес-середовищі та бути успішним в житті.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Бізнес-право» к.ю.н., доц. кафедри публічного права
Білоскурська Олена Валеріївна

Магістерська освітньо-професійна програма «Бізнес право»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Адміністрування та оптимізація податків та зборів (Гаврилюк Р.О.)
Реєстраційні процедури в бізнесі (Білоскурська О.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Договори у бізнесі: практикум (Процьків Н.М.)
Трудові відносини в бізнесі (Гетьманцева Н.Д.)
Митні процедури та логістика в бізнесі (Вдовічен В.А.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Бізнес право»
>>показати

 

Магістерська освітньо-професійна програма 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Спеціалізації:

Дипломатичне та консульське право


Дипломат – це людина, яка двічі подумає перш ніж нічого не сказати. (Уінстон Черчілль)
Адже нормальне функціонування системи міжнародних відносин та її удосконалення підтримується за допомогою такого засобу зовнішньої політики, як дипломатія. Саме дипломатія та міжнародне право виконують функцію регулятора міжнародних відносин для захисту національних інтересів країн та їх громадян.
Магістерська освітньо-професійна програма «Дипломатичне та консульське право» пропонується кафедрою Європейського права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича для набуття всіма бажаючими знань про офіційну діяльність держави та її органів у сфері дипломатичних відносин, правових основ діяльності спеціальних місій та міжнародних організацій, консульського представництва у приймаючій державі. Юрист, який захоче працювати в тому числі в системі органів зовнішніх зносин держави, буде вільно орієнтуватися в нормах дипломатичного, консульського права, дипломатичного етикету, а
також їх застосовувати. У зв’язку з практичним спрямуванням даної програми особлива увага приділяється захисту прав та інтересів громадян України закордоном, вмінню ведення діалогу та застосування компромісу у вирішенні зовнішньо-політичних конфліктів.
Песиміст в кожній можливості бачить проблему, оптиміст в кожній проблемі бачить можливість, вибирай програму «Дипломатичне та консульське право» та будь успішним!

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Дипломатичне та конституційне право» к.ю.н., доц. кафедри Європейського права та порівняльного правознавства
Чепель Ольга Дмитрівна

Магістерська освітньо-професійна програма «Дипломатичне та консульське право»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Дипломатичне право (Чепель О.Д.)
Дипломатична практика спеціальних місій (Кирилюк Н.В.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Консульське право (Чепель О.Д.)
Дипломатія в діяльності міжнародних організацій (Волощук О.Т.)
Функціональні компетенції дипломатичного та консульського корпусу (Вайцеховська О.Р.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Дипломатичне та консульське право»
>>показати

Європейське правоДорогий Магістре!

Вітаємо тебе у нашій юридичній спільноті і пропонуємо тобі до вивчення магістерську освітньо-професійну програму «Європейське право».
Тобі саме до нас, як що ти усвідомлюєш важливість змін права України в напрямку європейських стандартів в усіх сферах соціального і політичного життя. Вивчення європейського права дасть можливість оволодіти знаннями, які в майбутньому нададуть право бути фахівцем у таких сферах, як
шенгеньске, торгове, інвестиційне, шлюбно-сімейне, спадкове, фінансове, митне право, захист прав людини та питання громадянства на території Європейського Союзу. Отримання такого багажу знань дасть змогу здійснити реалізацію та захист прав, не лише на території ЄС, але й України, в силу того нормативного вектору, в напрямку якого відбуваються зміни в законодавстві України у зв’язку з Угодою про асоціацію з ЄС.
З метою підготовки високопрофесійного корпусу висококваліфікованих юристів-міжнародників, котрі досконало застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян в Україні, захищають інтереси держави на міжнародному рівні, кафедрою Європейського права та порівняльного правознавства спільно з факультетом права та адміністративних наук Сучавського університету імені Стефана чел Маре (Румунія) започатковано дану магістерську освітньо-професійну програму.
Головну перевагу програми можна визначити як впровадження практично-орієнтованого навчання на основі кращих європейських та світових досліджень, завдяки чому випускники програми отримують чималий досвід та безмежний спектр можливостей для розкриття власного потенціалу.
По закінченню програми перед випускниками відкриваються широкі можливості щодо професійної реалізації, адже весь комплекс знань, отриманий під час навчання за програмою, буде достатнім не лише для приватної практики на території Європейського союзу і за його межами, але й перспективу для працевлаштування в органи та інституції Європейського Союзу.

Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Європейське право» д.ю.н., проф. кафедри Європейського права та порівняльного правознавства
Меленко Сергій Гаврилович

Магістерська освітньо-професійна програма «Європейське право»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Європейське фінансове право (Костя Д.В.)
Структура ЄС (Чепель О.Д.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Європейські стандарти в правовій (легальній) медицині (Торончук І.Ж.)
Європейське комерційне право (Руденко О.В.)
Європейське адміністративне право (Вдовічен В.А.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Європейське право»
>>показати

Європейське комерційне правоШановний майбутній Магістре!

На сьогоднішній день потужний розвиток транскордонного економічного співробітництва обумовлює співпрацю фізичних та юридичних осіб в сфері підприємницької діяльності, правових підґрунтям якого є безліч зовнішньоекономічних договорів. Правовий супровід оформлення та захист інтересів учасників міжнародних комерційних відносин – це твоя можливість майбутньої реалізації себе як юриста-міжнародника!
Саме теоретичні та практичні знання «Європейського комерційного права» дадуть тобі ґрунтовні знання для працевлаштування в даному напрямку!
Хто є вступниками магістерської освітньо-професійної програми «Європейське комерційне право»?
Студенти, які готові для самоосвіти і самореалізації за кордоном та прагнуть розуміти регулювання експорту товарів з країн ЄС до інших країн; розрізняти тарифне та нетарифне регулювання імпорту товарів з держав, які не є членами ЄС; розпізнавати режим генералізованих тарифних преференцій; застосовувати набуті знання щодо укладення тарифних та торговельних угод; вміти застосовувати заходи із захисту торгівлі; розуміти нетарифне регулювання торгівлі в ЄС, зокрема мати уявлення про демпінгові процедури, ліцензування, субсидіювання; розрізняти підприємницьку, торговельну та комерційну діяльність в ЄС, ми чекаємо саме на Вас!
Яким буде навчальний процес?
У першому семестрі викладатимуться базові курси, такі як «Верховенство права», «Європейське інвестиційне право», «Європейське корпоративне право», та інші дисципліни, які стануть основою для подальшої спеціалізації студента протягом наступних двох семестрів. Студенти, також, будуть мати можливість обрати таку важливу для сучасності дисципліну як «Академічне юридичне письмо» (англійською та німецькою мовами).
Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства гарантує:
– змістове наповнення навчальної програми
– навчити Вас презентувати свою позицію і відстоювати її
– дати навички логічного, конструктивного та креативного мислення
– можливість систематично розв’язувати практичні приклади
– а вибір за тобою…!
Обирай магістерську программу «Європейське комерційне право» і ти станеш перспективним, амбітним та успішним!

Керівник магістерської освітньо-професійної програми, к.ю.н.
Кирилюк Наталія Василівна

Магістерська освітньо-професійна програма «Європейське комерційне право»

>>переглянути програму

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Верховенство права (Пацурківський П.С.)
Європейське корпоративне право (Кирилюк Н.В.)
Європейське інвестиційне право (Вайцеховська О.Р.)
Міжнародний захист людських прав (Меленко С.Г.)
Вирішення господарських (торгових) спорів в ЄС (Волощук О.Т.)
Торгівельне право ЄС: практика застосування (Задорожна С.М.)
Авторське право і суміжні права в ЄС (Меленко С.Г.)


Перелік вибіркових дисциплін магістерської освітньо-професійної програми «Європейське комерційне право»
>>показати

Новий сайт факультету перейти
+