Як студентам уникнути плагіату

Співробітники бібліотеки університету штату Іллінойс (Урбана-Шампейн) надають своїм студентам цінні рекомендації щодо уникнення плагіату при підготовці та написанні наукових статей, доповідей, есе та інших робіт. З метою допомогти студентам дотримуватись канонів академічної чесності та етики наукових досліджень, на веб-сторінці бібліотеки також сформульовано низку порад щодо належного використання джерел при проведенні власних творчих пошуків та основні правила оформлення посилань на праці інших авторів. Академічна доброчесність розглядається як один із фундаментальних принципів життя наукових та вузівських спільнот у США, тоді як плагіат вважається найбільш ганебним явищем. Тому американські університети у традиційних для них кодексах поведінки (codes of conduct) велику увагу приділяють саме врегулюванню питань плагіату та інших проявів академічної нечесності, а також розміщують на загальнодоступних ресурсах інформаційні матеріали стосовно того, що саме слід розуміти під терміном “плагіат”. Для ознайомлення ми наводимо декілька посилань, що містять відповідні рекомендації студентам.

Plagiarism: What It is and and How to Recognize and Avoid It (Indiana University)

How to Avoid Plagiarism (Northwestern University)

Avoiding plagiarism (Purdue University)