Делегація юридичного факультету відвідала відкриту лекцію професора Петра Рабіновича

13 квітня декан юридичного факультету Петро Пацурківський, завідувач кафедри публічного права Руслана Гаврилюк та асистент кафедри філософії та теорії права Вікторія Васильчук відвідали відкриту лекцію професора Петра Рабіновича – доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, професора кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на тему «Так що ж таке врешті-решт права людини?»

Захід відбувся в Українському католицькому університеті в рамках проекту Школи права УКУ Human Rights Talks.

Під час зустрічі була можливість торкнутися одвічних проблем праволюдинної тематики, пригадати важливі етапи прийняття Загальної декларації прав людини та значення, яке відіграли у цьому процесі українські науковці. Петро Мойсейович запропонував слухачам сформулювати своє розуміння терміно-поняття «права людини» та поділився основними положеннями власної концепції прав людини з позицій потребового підходу.

Делегація юридичного факультету також обговорила з Петром Мойсейовичем можливі напрями співпраці між очолюваною ним Львівською лабораторією прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України та Лабораторією людських прав юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Частина фото взята із сторінки Школи права УКУ в Facebook.