Анна Цибуляк-Кустевич пройшла стажування на юридичному факультеті Університету м. Ґрац

23–27 квітня 2018 року в рамках програми ERASMUS+ асистент кафедри правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Анна Цибуляк-Кустевич пройшла стажування на юридичному факультеті Університету м. Ґрац, Австрія (KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ).

Метою науково-педагогічного стажування було вивчення досвіду організації навчально-методичної, педагогічної та науково-дослідної роботи в Університеті м. Ґрац, вдосконалення особистих професійних компетентностей в цілому та набуття нового досвіду використання в навчальному процесі інтерактивних та інноваційних технологій навчання, зокрема.

В ході стажування Анна Цибуляк-Кустевич мала можливість ознайомитися з:

  • особливостями організації навчального процесу;
  • навчально-методичним забезпеченням дисциплін фахової підготовки студентів-правників;
  • формами, методами та критеріями оцінювання знань студентів-правників.

Вивчення прийомів педагогічної майстерності викладачів юридичного факультету Університету м. Грац відбувалося під час відвідування англомовних курсів, лекцій, семінарів, зокрема з дисциплін: Міжнародне міграційне право та права людини (International Migration Law and Human Rights), Вступ в загальне право (Правова система Англії) (Introduction to Common Law (English Legal System)), Міжнародне конституційне право (International Constitutional Law), Правова етика та правова політика (Legal Ethics and Legal Politics).

Особливо цікавим та цінним в аспекті запозичення позитивного досвіду інтеграції науковців у світову науку слід назвати участь у семінарі з дисципліни «Англійська для науково-педагогічних працівників» (English for Academic Staff), що є дієвим інструментом постійного вдосконалення викладачами Університету м. Ґрац знань та навичок володіння англійською мовою.

В рамках візиту до Університету м. Ґрац Анна Цибуляк-Кустевич зустрілась із керівником Інституту міжнародного права та міжнародних відносин Prof. Gerd Oberleitner, професорами Інституту філософії права Univ.-Prof. Dr. Mathias Klatt та Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Hiebaum, професором Центру Російських, Східноєвропейських та Євразійських студій (Russian, East European and Eurasian Studies Centre) Ass.-Prof. Dr. iur. Benedikt Harzl. Під час зустрічей обговорювалися актуальні питання організації вищої юридичної освіти та можливі напрями співпраці між юридичними факультетами Університету м. Ґрац та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, зокрема Школою німецького права (кафедри правосуддя).

Стажування також передбачало роботу в бібліотеці, ознайомлення з організацією роботи адміністративного корпусу та Європейського навчально-дослідницького центру з прав людини та демократії (European Training and Research Center for Human Rights and Democracy).