Запрошення на Студентську наукову конференцію Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Шановні Студенти та Викладачі!
Запрошуємо Вас взяти участь
у черговій щорічній Студентській науковій конференції
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(секція Юридичні науки),
яка відбудеться з 10 по 12 квітня 2019 року

Для участі у конференції потрібно в термін до 13 березня 2019 року надіслати статтю, підготовлену особисто студентом під керівництвом одного із викладачів юридичного факультету з будь-якої галузі юридичної науки. Написані та перевірені науковим керівником тези в електронній формі слід надсилати викладачу кафедри публічного права Кості Дмитру Вікторовичу за наступною адресою: d.kostya@chnu.edu.ua. Статті не потрібно друкувати! При надсиланні статті обов’язково зазначається номер академічної групи студента.

Вимоги щодо оформлення статей:

Обсяг статті – 2 сторінки формату А5. Поля – по 2 см. з усіх сторін; шрифт – Times New Roman: для основного тексту – 11, для списку літератури – 10, для імені та прізвища студента і наукового керівника, а також назви статті – 12. Міжрядковий інтервал – 1.

В якості зразка оформлення статей студенти можуть скористатися матеріалами минулорічної конференції, яка розміщення на веб-сторінці юридичного факультету ЧНУ.